มทบ.27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดวิมลนิวาส น้อมรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.4
บ่ายวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 1400 น. ที่วัดวิมลนิวาส ต.เหนือเมือง อ.เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล จำนวน 50 นาย ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาวัดวิมลนิวาส” ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความจงรักภักดีของประชาชนทุกหมู่เหล่า ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย กิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 101 ต้น กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และทาสีอาคารภายในวัด โดยกำหนดขึ้นเพื่อสนองตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชนสุขของประชาชนส่วนร่วม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร., ส่วนราชการต่างๆ, และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก