“รักชาติ รักศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และทหารกองประจำการ ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 27 โดยร่วมร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ แผ่เมตตา และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกถึงความเสียสละของบรรพบุรุษไทย