“มทบ.27 ให้การต้อนรับ คณะชุดตรวจกิจการทั่วไป ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจกิจการทั่วไปของหน่วย ประจำปี 2566”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ พันเอก สุชาติ นันทศุภเศรษฐ์ หัวหน้าชุดตรวจกิจการทั่วไป พร้อมคณะฯ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจกิจการทั่วไปของหน่วย ประจำปี 2566 โดยมี พันเอก ประยุทธ์ จันทรมหา เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะนายทหาร ร่วมให้การต้อนรับ เพื่อเข้าดำเนินการตรวจประเมินกิจการทั่วไปของหน่วย โดยได้เข้าตรวจด้านเอกสาร บริเวณสโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม และคลัง สิ่งอุปกรณ์ของหน่วย