เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พ.ย.62 เวลา 0900
พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.27 มอบหมายให้ ร.อ.ปุริมพัฒน์ จันทร์ศิริวรา รักษาราชการแทนผบ.ร้อย.มทบ.27 จัดพิธีทำบุญ กองร้อย มทบ.27 , หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.27 และ รับขวัญทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2 เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติงาน และการฝึก ได้เป็นอย่างดี ณ ห้องอบรม ร้อย มทบ.27 ค่ายประเสริฐสงคราม ต.เหนือเมือง อ.เมือง จว.ร.อ.