“ทหารร้อยเอ็ด สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”
เช้าวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่บ้านดงยาง ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 สั่งการให้กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 จัดกำลังพลจำนวน 17 นาย เข้าทำการก่อสร้างบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 63 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2561
การสร้างบ้านดังกล่าว เป็นการสร้างบ้านให้กับ นาย ทองดี พันธุ์รักษ์ ราษฎรผู้ยากไร้ ซึ่งบ้านหลังเก่า เป็นกระท่อมปลายนา ไม่มีความคงทน มีสมาชิกอาศัยในบ้าน จำนวน 7 คน เป็นเด็ก 4 คน ผู้ใหญ่ 3 คน กาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประชาชน จึงได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 106,200 บาท เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ โดยขอสนับสนุนแรงงานจากมณฑลทหารบกที่27และจิตอาสาภายในชุมชน ซึ่งคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 นี้