“เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”

คุณเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ คุณ ศรีวิจิตร อุทัยพรหม ภริยา รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้ช่วยเลขานุการ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทน เยี่ยมให้กำลังใจบุตรที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน 3 ราย และคู่สมรสที่ทุพพลภาพ ของกำลังพล จำนวน 5 ราย รวมทั้งสิ้น 8 ราย ณ บ้านพักของกำลังพล และ ผ่านระบบ video conference โดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาล จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ร่วมเยี่ยมและติดตามอาการเจ็บป่วย สร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลและครอบครัว