“ร่วมพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำกำลังพลสารวัตรทหาร และชุดปราบปรามยาเสพติด มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 20 นาย ร่วมพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดในวันนี้เป็นการบูรณาการร่วมทุกภาคส่วนประกอบด้วย ทหาร ตำรวจ ปกครอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด พัฒนาสังคม สาธารณสุข แรงงาน ฯลฯ เพื่อให้ยาเสพติดในจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นศูนย์