“มทบ.27 มอบเกียรติบัตรให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานดีเด่น
มีความประพฤติดี มีความสามารถในการยิงปืนด้วยกระสุนจริง”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับครูฝึกนายสิบดีเด่น, ครูทหารใหม่ดีเด่น, ทหารใหม่ที่มีลักษณะทางทหารดีเด่น, ทหารใหม่ที่มีความประพฤติดี และทหารใหม่ยิงปืนได้คะแนนสูงสุด ณ อาคารอเนกประสงค์ หน้ากองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27
ซึ่งมณฑลทหารบกที่ 27 โดยหน่วยฝึกทหารใหม่ได้ดำเนินการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2565 ผลัดที่ 1 ได้รับแบ่งมอบบรรจุกำลังทั้งสิ้น จำนวน 125 นาย ดำเนินการฝึกเบื้องต้น ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นมา จนครบกำหนดตามระเบียบและหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไป สำหรับทหารทุกเหล่าของกองทัพบก ซึ่งผลการฝึกเป็นส่วนรวม ได้คะแนน ร้อยละ 80.04 อยู่ในเกณฑ์ ดี และทหารใหม่ทุกนาย สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กองทัพบกกำหนด