“ผบ.มทบ.27/หส.ผศ.ร.อ. เข้ามอบถุงยังชีพและเงินเยี่ยมเยียนแก่ทหารผ่านศึก”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าห่มกันหนาวและจ่ายเงินเยี่ยมเยียนจากองค์การทหารผ่านศึก ให้แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการที่ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด เป็นกรณีเร่งด่วน จำนวน 29 ราย ตามดำริของ พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การทหารผ่านศึกในพระราชบรมราชูปถัมภ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตประจำวันและเป็นขวัญกำลังใจที่ในอดีตได้เคยเสียสละปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์อธิปไตยของชาติไทย ณ หอประชุมอำเภอจังหาร จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายนิมิต ปัทมเจริญ นายอำเภอจังหาร, พันเอก ธนพัต พาหิระ รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตร้อยเอ็ด, ร้อยโท เอกนรรินทร์ ศุภการไพบูลย์ สัสดี อ.จังหาร และส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค