พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญหิรัญบัฎและเครื่องยศสมณศักดิ์ ถวายแด่ พระพรหมวชิรโสภณ ณ พระอุโบสถวัดบึงพระลานชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และเชิญสัญญาบัตรพัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชพัชรญาณมุนี ณ วัดประชาคมวนาราม อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับและร่วมในพิธี