มทบ.27 ร่วมรับชมการบรรยายพิเศษเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวหัวข้อ “พระราชประวัติ พระบุญญาธิการ พระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10”
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และ พันเอก สาธิต อุ่นกาย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมรับชมการบรรยายพิเศษเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ “พระราชประวัติ พระบุญญาธิการ พระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” โดย นายกองโท ธารณา คชเสนี และว่าที่ร้อยตรี น้ำเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ์ ณ ห้องศรีพัชรินทร์ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาโดยมี พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรม