“มทบ.27 จัดกิจกรรมสันทนาการบำรุงขวัญทหารใหม่”
มณฑลทหารบกที่ 27 กิจกรรมสันทนาการบำรุงขวัญทหารใหม่ ภายหลังจบการฝึกทหารใหม่ ก่อนปล่อยลาพักกลับภูมิลำเนา เพื่อผ่อนคลายหลังการฝึก โดยการเลี้ยงอาหารเย็นมื้อพิเศษ และฉายภาพยนตร์ Black Hawk Down ภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการสู้รบทางทหาร ตามความต้องการของน้องๆทหารใหม่ พร้อมจัดให้มีการบรรเลงดนตรี โดย วงคลาสสิคแบรนด์ จาก หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 27 มาขับกล่อมน้องๆ ให้ได้รับความผ่อนคลายและสนุกสนาน ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้น้องๆพาครอบครัวไปชมภาพยนตร์ เรื่อง “หยาดน้ำเพื่อชีวิต My King My Strength” ในห้วงการลาพักกลับภูมิลำเนา ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มาเป็นแรงบันดาลใจ ซึ่งจะทำให้ประชาชน เข้าใจถึงความเสียสละของพระมหากษัตริย์ สร้างความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มากยิ่งขึ้น