ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจมารดาของกำลังพล”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจ นางสาวฐิตินันท์ นิลพันธ์ มารดาของ พลทหาร ธวัชชัย แสสินธุ์ ทหารกองประจำการ รุ่นปี 2564 ผลัดที่ 1 สังกัด กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพลของหน่วย ร่วมในพิธีฌาปนกิจเพื่อไว้อาลัยครั้งสุดท้าย พร้อมมอบเงินสวัสดิการให้แก่กำลังพลและครอบครัว ณ เมรุวัดโนนสว่าง บ้านโนนสว่าง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด