มทบ.27 ร่วมโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ นักการเมือง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ และพนักงานราชการ ร่วมโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ นักการเมือง นักเรียน นักศึกษา ยุวพุทธิกสมาคมร้อยเอ็ด และประชาชนทั่วไป ในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดกลางมิ่งเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พระครูกิตติคุณวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดกลางมิ่งเมือง (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การปฏิบัติธรรม ให้ทาน รักษาศีล และรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา จาก พระปลัด พุทธา สุชิโต วัดป่าโพธิชันสมฤดี เพื่อกล่อมเกลาจิตใจพุทธศาสนิกชน ให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี นำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป