เมื่อ 8 ต.ค.62 เวลา 0900
ร.ท.ประยงค์ บุญนิ่ม รรก.สด.อ.จังหาร จว.ร.อ. นำกำลังพลเข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรม จิตอาสาฟื้นฟูที่ประสบอุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความจงรักภักดี ของประชาชนทุกหมู่เหล่า ณ วัดศรีชัยมงคล หมู่ที่ 6,7 และ 11 บ้านคุยค้อย ตำบลดินดำ อ.จังหาร จว.ร.อ. โดยมี นายภิเด่น พงศ์อุดมสุข ปลัดอาวุโส หหน.ส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา อ.จังหาร ร่วมกิจกรรม 150 คน