เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓๓๐ พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.๒๗ มอบหมายให้ พ.อ.ทฤษฎี คงชนะ รอง ผบ.มทบ.๒๗ ตรวจความพร้อมในการรับตรวจประเมิน ของศาลทหาร มทบ.๒๗ โดยมี จนท. ศาล มทบ.๒๗ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุปการดำเนินงานและความคืบหน้าการพัฒนาปรับปรุงด้านต่างๆ เพื่อให้เป็นศาลทหารต้นแบบของกองทัพบก และ จนท. ได้นำตรวจห้องไต่สวนพิจารณาคดี และห้องอื่นๆ ภายในศาลฯ