วันที่ 8 พ.ค.2561 เวลา 13.00-16.00 น. รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดห้าจุฬาโลกมหาราช ได้ดำเนินการตรวจร่างกายและคัดกรองสุขภาพทหารใหม่ เพื่อประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้นก่อนเข้ารับการฝึกทหาร ตามแบบการฝึกของกองทัพบก จำนวนทั้งสิ้น 133 นาย ณ บริเวณหน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.27 พร้อมทั้งได้แนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้นและสังเกตอาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์ให้แก่ทหารใหม่ด้วย