“มอบใบประกาศชมเชยให้แก่กำลังพลที่เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้น ได้คะแนนอันดับที่ 1 ของรุ่น”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศชมเชยให้แก่กำลังพลที่เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้น ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เหล่าทหารราบ รุ่นที่ 6 ประจำปี 2565 จำนวน 1 นาย คือ สิบเอก สุพัฒน์ แสนโพธิ์ ตำแหน่ง ครูวิชาทหารราบ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งเป็นกำลังพลที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ ดีเลิศ ได้คะแนนอันดับที่ 1 จากจำนวนผู้เข้ารับการศึกษา 140 นาย เกรดเฉลี่ย 4.00 จึงขอมอบไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่กำลังพลที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่หน่วย