มทบ.27 ร่วมสัมมนา “การขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Province)”
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมสัมมนาเรื่อง “การขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Province)” จัดโดย คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และสำนักงาน ก.พ.ร. โดยมี พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภา เป็นประธาน และมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ,รองผู้ว่าราชการจังหวัด อุบลราชธานี บุรีรัมย์ มหาสารคาม อำนาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ ,นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ที่ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด