“มทบ.27 ร่วมเฝ้าส่งเสด็จ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี”
.
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย นางเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลและคณะแม่บ้าน ฯ ร่วมส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในโอกาสเสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และเสด็จประทับเครื่องบินพระที่นั่งกลับกรุงเทพมหานคร ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติและปลอดภัยสูงสุด