“ 27 มีนาคม วันทหารสารวัตร”
กำลังพลเหล่าทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 27 ประกอบด้วย กองร้อยทหารสารวัตรมณฑลทหารบกที่ 27 ,ฝ่ายการสารวัตรทหารมณฑลทหารบกที่ 27 ,ฝ่ายสืบสวนสอบสวนมณฑลทหารบกที่ 27, และ เรือนจำมณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันทหารสารวัตร ครบรอบ 116 ปี เพื่อเป็นการระลึกถึงเหล่าทหารสารวัตร เสริมสร้างความรักสามัคคีขึ้น เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 โดยได้สักการะศาลเจ้าพ่อธรรมโหราประเสริฐศักดิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำค่ายประเสริฐสงครามพร้อมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์บริเวณศาลเจ้าพ่อธรรมโหราประเสริฐศักดิ์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นศิริมงคลในชีวิตของกำลังพลเหล่าทหารสารวัตร