เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 1330 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันโท สุรชัย สารินทร์ รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 และ พันตรีหญิง สุดารัตน์ จำเริญ ผู้แทน รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เข้าร่วมประชุมหารือ ในการพิจารณาสถานที่รองรับผู้เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเฝ้าติดตามดูอาการตามที่กฎหมายกำหนด ณ ห้องบ่อพันขัน ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด , หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด, ผู้แทน รพ.ร้อยเอ็ด, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด , รอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด, รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด, ผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด, และท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุม เพื่อร่วมพิจารณาสถานที่ให้มีความพร้อมในการรองรับผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ต่อไป