“ผบ.มทบ.27 เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดในโอกาสรับตำแหน่งใหม่”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 และคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมหารือข้อราชการที่สำคัญเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติราชการเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด