มทบ.27 ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ กำลังพลจิตอาสาภาครัฐ จิตอาสาภาคประชาชน และเครือข่ายนักศึกษาอาชีวะ ที่ร่วมให้บริการ ประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27/ รองหัวหน้าจิตอาสา904 จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ กำลังพลจิตอาสาภาครัฐ จิตอาสาภาคประชาชน และเครือข่ายนักศึกษาอาชีวะ ที่ร่วมให้บริการ ประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 โดยมี นาย มงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานจิตอาสาภาครัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ บริเวณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ปิโตรเลียม เอ็นจีวี จำกัด ตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด