“เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิด” มทบ.27 อบรมวิชาชีพระยะสั้น ให้กับทหารใหม่”

พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมเฉพาะหน้าที่ของทหารใหม่ ผลัดที่ 2/65 การอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นสำหรับทหารกองประจำการ ในสาขาวิชา ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ และช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก โดยมีคณะวิทยากรจาก สถาบันวิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ฯ ห้วงการฝึกตั้งแต่วันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27