“มทบ.27 เดินหน้า เปิดงานปณิธานเพื่อประเทศไทย เพื่อสร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม ให้คนในชาติ”
บ่ายวันที่ 11 เมษายน 2561 พันเอกธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมงานบูรณาการ โครงการ ” ปณิธานเพื่อประเทศไทย” และ ” กีฬาชุมชนสัมพันธ์” ร่วมกับ เทศบาลดงสิงห์ บริเวณโรงเรียนบ้านหนองตอนาดีพระประทาน อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้ ชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 หรือขุนภักดี 27 สื่อดนตรีเข้าถึงประชาชน เพื่อสร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์งานรัฐบาล และ คสช.ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วม สร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองของคนในชุมชน โดยมีนายปาริชาติ พิมพ์ภู นายก เทศบาลตำบลดงสิงห์, นายประสงค์ชัย เอี่ยมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตอนาดีพระประทาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ ในการนี้ประชาชนได้ให้ความสนใจและเข้าใจผลงานรัฐบาลในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ พร้อมขอบคุณในความห่วงใยประชาชนในการแก้ไขภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง และการดูแลความปลอดภัยในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561