กองทัพบก…เพื่อประชาชน
ศบภ.มทบ.27 โดย ร.16 พัน.3 นำกำลังพลเสนารักษ์พร้อมรถยนต์พยาบาล แบบ 51 B จำนวน 1 คัน สนับสนุน โรงพยาบาลโพนทราย รับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 1 ราย คนไข้ชื่อ นายสุวรรณ์ หมานสิงห์ อายุ 53 ปี ที่อยู่ 28 หมู่ที่ 12 ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ส่งต่อไปยัง โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อทำการรักษาต่อไป