ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 รับมอบทุนการศึกษา จากร้านร้อยเอ็ดฟิล์มดิจิตอลแล็ป เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นบุตรของกำลังพลของหน่วย
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 0900 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ทำพิธีรับมอบทุนการศึกษา จากร้านร้อยเอ็ดฟิล์มดิจิตอลแล็ก เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นบุตรของกำลังพลของหน่วย สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท