“สามัคคีคือพลัง…เร่งทำคันกั้นนำ้ชีป้องกันพื้นที่การเกษตร”
ศบภ.มทบ.27 โดย ช.พัน.6 พล.ร.6 นำกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชน เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาเร่งกรอกกระสอบทรายเพื่อทำคันกั้นน้ำชี ป้องกันไม่ให้น้ำไหลบ่าถนนท่วมพื้นที่นาของเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่ ตำบลนาเลิง,ตำบลขวาว และ ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สร้างความรักความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย