“ขอเป็นส่วนหนึ่ง ที่ร่วมแบ่งเบาความทุกข์ สร้างความสุขให้…เมื่อยามประสบภัย”
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ บ้านคุ้งสะอาด หมู่ที่ 5 ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และบ้านธงธานี หมู่ที่ 8 ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ทราบถึงภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และภารกิจของ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย รวมทั้งให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติตนเมื่อต้องอยู่ในสภาวะน้ำท่วม โดยใช้ศิลปะหมอลำพื้นบ้านสร้างความบันเทิง สร้างความสุข และรอยยิ้มให้กับผู้ประสบอุทกภัย ได้ผ่อนคลายความเครียดและมีกำลังใจสู้ต่อไป สร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชาชน ที่ทหารอยู่เคียงข้างประชาชนและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส