“ช่วยขนย้ายของ ทำความสะอาดฟื้นฟูสภาพภายหลังน้ำลด”
กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของและความสะอาดบริเวณศาลาวัด ฟื้นฟูสภาพภายหลังจากระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องที่วัดบ้านม่วงลาด หมู่ 6 ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด และได้ให้บริการตัดผมแก่ผู้สูงอายุในหมู่บ้านด้วย