“ศบภ.มทบ.27 ร่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด”
ศบภ.มทบ.27 โดย ร้อย.มทบ.27 นำชุดช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับคณะนายอำเภอจังหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ภาคเอกชน มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด