“มทบ.27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดเมืองสรวงใหญ่ น้อมรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”
พันเอก พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27/ จิตอาสา 904 นำกำลังพล ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาวัดเมืองสรวงใหญ่” ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วยจิตอาสา 904, ส่วนราชการต่างๆ, และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ภายในวัด เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของประชาชนทุกหมู่เหล่า