“กรอกกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำป้องกันบ้านเรือนประชาชน”
ชุดช่วยเหลือประชาชน จาก กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับผู้นำชุมชน ช่วยเหลือกรอกกระสอบทรายเพื่อกั้นน้ำไหลเข้าบ้านเรือนประชาชน ที่ บ้านธารสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด