มทบ.27 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายสักการะ น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 0900 น. พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2565 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี และมี ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการพลเรือน อัยการ ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมในพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้