ยุทโธปกรณ์ทหาร…เพื่อประชาชน
กองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 นำรถพ่วงชานต่ำ ช่วยเคลื่อนย้ายรถเกี่ยวนวดข้าว จากมณฑลทหารบกที่ 27 ไปยังบ้านเกาะแก้ว อ.เขวาทุ่ง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรในการเกี่ยวนวดข้าว แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน #ทหารพระราชาดูแลประชาชน