ชุดช่วยเหลือประชาชน กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำการลาดตระเวน เฝ้าตรวจตามจุดเสี่ยง ที่พักพิงชั่วคราว และดูแลทรัพย์สิ่งของมีค่าของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด