#ศบภ.มทบ.27 โดย ร.16 พัน.3 นำกำลังพลช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในพื้นที่ พร้อมทั้งนำนายสิบเสนารักษ์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน ที่บ้านท่างาม ม.5 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด