“ มทบ.27 ร่วมกิจกรรมงานประเพณีบุญกฐินสามัคคี ในพื้นที่หมู่บ้านที่ประสบอุทกภัย”
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 และกำลังพลจาก กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมงานประเพณีบุญกฐินสามัคคี ในพื้นที่หมู่บ้านที่ประสบอุทกภัย บ้านแซงแหลม หมู่ 6 ,7 และหมู่ 8 ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยใช้ศิลปะหมอลำพื้นบ้านสร้างความสุข ความสนุกสนาน ความรักสามัคคี ระหว่างหน่วยทหารและประชาชนในพื้นที่