“มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าตรวจเยี่ยมและกำหนดมาตรการป้องกันโรคลมร้อนภายในเรือนจำมณฑลทหารบกที่ 27”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชากาามณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27(1) พร้อมด้วย พันตรีหญิง อรวรรณ ชูชุมพล พยาบาล โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เข้าตรวจมาตรการป้องกันฮีทสโตรก หรือโรคลมร้อน ณ เรือนจำมณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตของกำลังพลภายในเรือนจำ มณฑลทหารบกที่ 27 โดยได้เข้าให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง และ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ด้วยการกำหนดมาตรการป้องกันฮีทสโตรก หรือโรคลมร้อน ตามสั่งการของ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เช่น การให้ผู้ต้องขังงดทำงานโยธาในห้วงบ่ายและให้พักผ่อนอยู่บริเวณใต้ถุนเรือนขัง จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องอาบน้ำหรือล้างหน้า น้ำดื่มที่สะอาดและเพียงพอ ,การปรับปรุงพัดลมโคจรให้เหมาะสมกับห้องนอน, การแนะนำการปฏิบัติตน,การดำเนินการปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสม มีอากาศถ่ายเท เป็นต้น เพื่อเฝ้าระวังป้องกันอันตรายและการสูญเสียชีวิตของผู้ต้องขังและกำลังพลจากโรคลมร้อน