“เตรียมตัวให้พร้อม ซักซ้อมให้ดี ท่าทีให้สง่า วาจาให้สุภาพ”
มณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจประเมินผลการฝึกหลักสูตรครูทหารใหม่ ผลัดที่ 2/65 ในการเตรียมความพร้อม ก่อนรับทหารใหม่ ผลัด 2/65 เข้า กรม กอง ในวันที่ 1 และ 3 พฤศจิกายน 2565