“อบรมให้ความรู้ด้านสิทธิกำลังพลแก่น้องทหารใหม่ รุ่นปี พ.ศ.2565 ผลัดที่ 2”
พันเอก จักรกฤษณ์ ช่วยพันธุ์ หัวหน้ากองกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าพบปะอบรมให้ความรู้แก่น้องทหารใหม่ รุ่นปี พ.ศ.2565 ผลัดที่ 2 ในด้านสิทธิกำลังพลที่น้องทหารใหม่จะได้รับ ด้านสวัสดิการฯ การปรับตัวจากพลเรือนมาเป็นทหาร และความภาคภูมิใจในการรับใช้ชาติ พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้ครูฝึกฯ เอาใจใส่ สอดส่องดูแลน้องทหารใหม่อย่างใกล้ชิด เนื่องจากอยู่ในห้วงของการปรับสภาพจากพลเรือนมาเป็นทหาร ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อสร้างความเข้าใจ ในด้านสิทธิ สวัสดิการ และระเบียบ ข้อบังคับ แก่ทหารใหม่