“น้องทหารใหม่” ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย”
หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย “น้องทหารใหม่” ครั้งที่ 1 เพื่อประเมินความเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ให้เป็นบุคคลที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง โดยมี ครูนายสิบ ครูทหารใหม่ และนายสิบพยาบาล ดูแลน้องทหารใหม่อย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัย