“มทบ.27 ร่วมพิธีฌาปนกิจ คุณแม่วาณี มาศเกษม เพื่อไว้อาลัยครั้งสุดท้าย”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก หญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ,คณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพล ร่วมพิธีฌาปนกิจ คุณแม่วาณี มาศเกษม มารดาของ คุณตติยา เอี่ยมละออ ภริยา พลเอก ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อดีตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี นายนพพร จันทรถง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ ฌาปนสถานวัดบูรพาภิราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด