“เสธ.มทบ.27 เข้าพบปะ และตรวจเยี่ยมทหารใหม่ มทบ.27 ผลัดที่ 2/65”
พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าพบปะ และตรวจเยี่ยมทหารใหม่ ผลัดที่ 2/65 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 โดยได้พบปะและสอบถามปัญหา ข้อขัดข้องในการฝึกทหารใหม่ พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ฝึกฯ และครูฝึกฯในด้านการดูแลทหารใหม่อย่างไรให้ปลอดภัย โดยได้เน้นย้ำมาตรการป้องกัน COVID – 19 การเว้นระยะห่างในการฝึก, การเฝ้าระวังยาเสพติดในหน่วยฝึกทหารใหม่, การติดต่อสื่อสารระหว่างญาติและทหารใหม่เพื่อให้คลายความวิตกกังวล, ห้ามไม่ให้ลงโทษ ลงทัณฑ์ทหารใหม่เกินกว่าเหตุ
โอกาสนี้ได้เยี่ยมให้กำลังใจ และพบปะทหารใหม่ สร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้แก่ชุดครูฝึกฯและทหารใหม่ เป็นอย่างยิ่ง