“ทหารร้อยเอ็ด ร่วมกับ จว.ร.อ.แถลงข่าวการจัดงาน “เล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด 243 ปี”
บ่ายวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. ที่ท่าลอยพระประทีปพระราชทาน บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด พันเอก ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ดแถลงข่าวการจัดงาน “เล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด 243 ปี” ระหว่างวันที่ 24 – 28 กรกฎาคม 2561 โดยมี นาย วันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด เพื่อรำลึกประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการก่อตั้งเมืองร้อยเอ็ด รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ที่มีต่อประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ตลอดจนส่งเสริม เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด อันนำไปสู่ความรัก ความหวงแหน และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมพื้นบ้าน และความเป็นไทย