“มทบ.27 ร่วมกับส่วนราชการประชุมซักซ้อมแผนถวายความปลอดภัย และตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับส่วนราชการประชุมซักซ้อมแผนถวายความปลอดภัยและตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในภารกิจการทรงทำการบิน ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสมพระเกียรติอย่างสูงสุด