“มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, นายรุ่งโรจน์ ดีพร้อม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด,พลตำรวจตรี กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 พร้อมหารือข้อราชการที่สำคัญเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติราชการเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป