“ แม่บ้านทหาร เติมแรงใจ มอบไอศกรีมให้ทหารใหม่”
พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 นำคณะแม่บ้านร่วมจัดเลี้ยงไอศกรีมให้กับน้องทหารใหม่ ผลัด 2/65 ภายหลังจากรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงเลี้ยง มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจหลังจากการฝึกเคลื่อนที่ทางยุทธวิธีและการพักแรมในสนาม มอบให้แก่น้องคนสุดท้องของกองทัพบก