“เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 27 จัดโครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โครงการทหารพันธ์ุดี มณฑลทหารบกที่ 27”
พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนฯร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี นายสมจิตร คำสี เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฯในพิธี มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 40 นาย โดยอบรม เรื่อง โรคพืช และการจำแนกแมลงศัตรูพืช การใช้สารชีวพันธุ์ และการทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า โดยมี สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเจ้าของโครงการฯและสนับสนุนงบประมาณการจัดการอบรมฯ ณ โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่ง เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวในการเปิดโครงการว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมเป็นพันธมิตรกับมณฑลทหารบกที่ 27 และยินดีที่จะให้การสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลหารบกที่ 27 อย่างเต็มกำลังความสามารถ รวมทั้งจะร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผนึกกำลังกันขับเคลื่อนโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ให้มีความก้าวหน้าและเจริญยิ่งขึ้นไป